Rok szkolny 2022/2023

 

Szkoła Podstawowa

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2022/2023 dla szkoły podstawowej

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla klas I - III szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla oddziału przedszkolnego oraz klas I - II

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla klas IV-VIII szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla klas IV - VIII

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów NI szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów NI 

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla klas PS szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla klas PS 

Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 122 na rok szkolny 2022/2023Szkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 122 na rok szkolny 2022/2023

Szkoły Ponadpodstawowe

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowychKalendarz roku szkolnego 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowych

Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowychPlan lekcji na rok szkolny 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowych

Wykaz podręczników do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023Wykaz podręczników do liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta na rok szkolny 2022/2023Wykaz podręczników do technikum masażu na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta na rok szkolny 2022/2023 Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta na rok szkolny 2022/2023 

Wykaz podręczników do szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2022/2023 Wykaz podręczników do szkoły branżowej I stopnia na rok szkolny 2022/2023 

Wykaz podręczników do szkoły branżowej II stopnia na rok szkolny 2022/2023 Wykaz podręczników do szkoły branżowej II stopnia na rok szkolny 2022/2023 

Wykaz podręczników na kierunku kucharz na klasy I, II, III na rok szkolny 2022/2023 Wykaz podręczników na kierunku kucharz na klasy I, II, III na rok szkolny 2022/2023 

Wykaz podręczników na kierunku mechanik-monter maszyn i urządzeń na rok szkolny 2022/2023Wykaz podręczników na kierunku mechanik-monter maszyn i urządzeń na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych na rok szkolny 2022/2023Wykaz podręczników na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta w szkole policealnej na rok szkolny 2022/2023 Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta w szkole policealnej na rok szkolny 2022/2023 

 

Prawo i dokumenty ogólne

 Statut Ośrodka (Tekst jednolity 05.01.2023 r. – Uchwała RP nr 10/2023)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadpodstawowej

Niezbędnik mieszkańca internatu Niezbędnik mieszkańca internatu szkół ponadpodstawowych

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej

 Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8

 

Materiały dla uczniów

Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 122

Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej)

Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu" Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu"

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu Android

Pakiet MS Office dla systemu AndroidPakiet MS Office dla systemu Android

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu IOS

Wniosek na pomoc świąteczną Wniosek o pomoc świąteczną w roku 2022 (termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2022)

Wniosek na pomoc świąteczną Wniosek o dofinansowanie kosztów dokształcania w roku 2021

 Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2021 r. do 14.05.2022 r. (termin składania oświadczenia upływa z dniem 31 maja 2022)

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

 Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie ośrodka

Awans zawodowy nauczyciela

Program zajęć "Trening umiejętności społecznych" - Anna Maciaszek

Program „CULTURE VULTURE. A READER” - Anna Grochmalicka

Terapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena LipińskaTerapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena Lipińska