Rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I LO i Technikum na rok szkolny 2021/2022Procedury bezpiecznego poruszania się i pobytu w DSOSW 13w trakcie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I LO i Technikum na rok szkolny 2021/2022Instrukcja pierwszego logowania w usłudze MS Teams 

Szkoła Podstawowa

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2021/2022 dla Szkoły Podstawowej

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2021/2022 dla szkoły podstawowej

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 dla klas I - III (obowiązuje od 14.02.2022)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 dla klas IV - VIII (obowiązuje od 14.02.2022)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów NI (obowiązuje od 14.02.2022)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 dla klas PS 

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumSzkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 122 na rok szkolny 2021/2022

Szkoły Ponadpodstawowe

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2021/2022 dla szkół ponadpodstawowych

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2021/2022 dla szkół ponadpodstawowych

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022 dla szkół ponadpodstawowych (obowiązuje od 14.02.2022)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I LO i Technikum na rok szkolny 2021/2022Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I LO i Technikum na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I szkoły branżowej na rok szkolny 2021/2022Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I szkoły branżowej na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta na rok szkolny 2021/2022Wykaz podręczników na kierunku technik masażysta na rok szkolny 2021/2022 

Wykaz podręczników na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych na rok szkolny 2021/2022 Wykaz podręczników na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych na rok szkolny 2021/2022 

Wykaz podręczników na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń na rok szkolny 2021/2022 Wykaz podręczników na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń na rok szkolny 2021/2022 

Wykaz podręczników na kierunku kucharz na rok szkolny 2021/2022Wykaz podręczników na kierunku kucharz na rok szkolny 2021/2022 

Wykaz podręczników do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólneWykaz podręczników do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólne

Wykaz podręczników do klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólneWykaz podręczników do klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólne

Wykaz podręczników do klasy drugiej Szkoły Branżowej I stopnia (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólneWykaz podręczników do klasy drugiej Szkoły Branżowej I stopnia (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólne

Wykaz podręczników do klasy trzeciej Szkoły Branżowej I stopnia (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólneWykaz podręczników do klasy trzeciej Szkoły Branżowej I stopnia (dla uczniów po szkole podstawowej) na rok szkolny 2021/2022 - przedmioty ogólne

Rok szkolny 2020/2021

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Oświadczenie o chęci udziału w szczepieniu przeciwko wirusowi Sars-Cov-2Oświadczenie o chęci udziału w szczepieniu przeciwko wirusowi Sars-Cov-2

Zlecenie wykonania testu na COVID  (14 stycznia 2021, ul. Składowa 5, LO III)Zlecenie wykonania testu na COVID  (druga tura badań)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych  oraz na poddanie się badaniu w kierunku wirusa SARS-CoV-2Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz na poddanie się badaniu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (druga tura badań)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumZarządzenie nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumAneks nr 1 z dnia 14.09.2020 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumAneks nr 2 z dnia 06.10.2020 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin bezpiecznego pobytu i przyjęcia ucznia w Ośrodku w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2020/2021 w szkole podstawowej

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin biblioteki DSOSW nr 13 na czas epidemii COVID-19

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2020/2021 dla szkoły podstawowej (aktualizacja listopad 2020)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas I - III (plan obowiązuje od 1 lutego 2021)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas IV - VIII (plan obowiązuje od 1 lutego 2021)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów NI (plan obowiązuje od 1 lutego 2021)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas PS (plan obowiązuje od 1 lutego 2021)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumSzkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 122 na rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych (aktualizacja listopad 2020)

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych (plan obowiązuje od 1 lutego 2021)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I LO i Technikum na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy 2 LO i Technikum na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy I szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy II szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku kucharz po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku technika masażysty po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 do liceum ogólnokształcącego (klasa II, III) i technikum (klasa IV, przedmioty ogólne) - po gimnazjum

Prawo i dokumenty ogólne

 Statut Ośrodka (Tekst jednolity 28.08.2020 r. – Uchwała RP nr 31/2020)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej

 Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8

 

Materiały dla uczniów

Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 122

Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej) Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników (tzw. ulgi dla klasy średniej)

Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu" Informator dla pracowników ws. zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022r. w związku z wprowadzeniem przepisów tzw. "Nowego Ładu"

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu Android

Pakiet MS Office dla systemu AndroidPakiet MS Office dla systemu Android

Aplikacja MS Teams na systemu Android Aplikacja MS Teams dla systemu IOS

Wniosek na pomoc świąteczną Wniosek o pomoc świąteczną w roku 2022 (termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2022)

Wniosek na pomoc świąteczną Wniosek o dofinansowanie kosztów dokształcania w roku 2021

 Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2021 r. do 14.05.2022 r. (termin składania oświadczenia upływa z dniem 31 maja 2022)

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

 Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie ośrodka

Awans zawodowy nauczyciela

Program zajęć "Trening umiejętności społecznych" - Anna Maciaszek

Program „CULTURE VULTURE. A READER” - Anna Grochmalicka

Terapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena LipińskaTerapia Biofeedback (program własny zajęć) - Magdalena Lipińska