DLA KOGO JESTEŚMY?

 • Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 • Do 4- letniego Liceum przyjmowani są uczniowie na podbudowie Szkoły Podstawowej.
 • Do 3- letniego Liceum przyjmowani są uczniowie na podbudowie Gimnazjum.
 • Nauka kończy się przystąpieniem do egzaminu maturalnego.

ZAPEWNIAMY:

Przyjazną atmosferę. Udział w projektach unijnych, w ramach których proponujemy uczniom:

 • wycieczki edukacyjne,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • warsztaty psychologiczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania.

CO OFERUJEMY?

 • Małe klasy.
 • Zajęcia rewalidacyjne czyli usprawniające dla uczniów niewidomych i słabowidzących.
 • Rozszerzenia od 2 klasy z historii, biologii albo geografii oraz z języka angielskiego.
 • Przygotowanie do egzaminów maturalnych w ramach zajęć dodatkowych.
 • Pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitację wzroku.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych czyli:

 • zajęcia sportowe,
 • kółka zainteresowań,
 • naukę gry na instrumencie,
 • szkolny zespół muzyczny,
 • w czasie ferii i wakacji wyjazdy na obozy.