Branżowa Szkoła I stopnia

Mechanik monter maszyn i urządzeń

Do szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są uczniowie: słabowidzący oraz z niepełnosprawnością sprzężoną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Cykl kształcenia trwa:

 • 3 lata dla uczniów po szkole podstawowej

Uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się wyspecjalizowanym sprzętem i poznają od podstaw tajniki zawodu. W doskonale wyposażonej pracowni praktycznej nauki zawodu, posiadamy wysokiej klasy maszyny, urządzenia i w pełni profesjonalne oprzyrządowanie.

Uczniowie mają możliwość zdobywania umiejętności zawodowych popartych wiedzą teoretyczną. Nauka w szkole branżowej I stopnia kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie Mechanik monter maszyn i urządzeń, w kwalifikacji: Montaż i  obsługa maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w naszym Ośrodku w:

 • Liceum Ogólnokształcącym nr 32
 • Branżowej Szkole II stopnia.

 

Ukończenie  dwuletniej szkoły branżowej II stopnia pozwala uzyskać uczniowi tytuł Technika Mechanika po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń”. Dzięki zdanej maturze absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na wybranych przez siebie wyższych uczelniach.

Liczne dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczne dają młodzieży możliwość wyrównania zaległości edukacyjnych i programowych oraz zdobycia nowych umiejętności (np. orientacji przestrzennej, samoobsługi, tańca i innych). Na każdym poziomie edukacyjnym możliwe jest wydłużenie etapu nauki.

Najistotniejszym atutem edukacji w naszym Ośrodku jest indywidualne podejście do każdego wychowanka, praca nad przywróceniem zaburzonych funkcji wzrokowych i prawidłowe wykształcenie kompensacji pozostałych zmysłów. Ustalany jest zakres, metod i form pracy, udzielania pomocy dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto dostosowuje się druk, czcionkę oraz pomoce optyczne i powiększalniki dla poszczególnych uczniów w oparciu o:

 • indywidualne możliwości wzrokowe;
 • wywiad i rozmowy uczniami,
 • rodzicami i opiekunami;
 • zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności;
 • opinie wychowawców klas i internatu;
 • opinie specjalistów (rehabilitanta wzroku, pedagoga,
 • psychologa, doradcy zawodowego).

Zajęcia sportowo-rekreacyjne przeprowadzane są w nowocześnie wyposażonych i dostosowanych salach edukacyjnych i obiektach sportowych (np. basen, sale sportowe, boisko). Ćwiczenia i treningi aktywizują, rozwijają, pozwalają przeżyć niezapomniane emocje związane ze startami w zawodach w Polsce i za granicą, uczą sportowej rywalizacji i walki fair play.

Najczęściej uprawianymi dyscyplinami w naszym Ośrodku są:

 • goalball,
 • showdown,
 • tenis dźwiękowy,
 • narciarstwo
 • pływanie.

W naszym Ośrodku od wielu lat prężnie działa zespół wokalny „ Do czasu”, który często występuje z ciekawym programem artystycznym podczas uroczystości szkolnych. Zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach i występach po za Ośrodkiem.

Uczniowie mogą realizować swoje pasje artystyczne poprzez udział w zespole teatralnym czy w warsztatach poetyckich, konkursach recytatorskich i plastycznych.

Obecnie w Ośrodku realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych jak: „ Tacy sami- Edukacja włączająca „ oraz „ Zintegrowani”, dzięki którym młodzież ma zapewniony wszechstronny rozwój, liczne wycieczki i stypendia.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mają okazję do ukończenia bezpłatnych kursów: masażu bambusami, bańką chińską, kosmetycznego twarzy, operatora wózka widłowego oraz kursu dającego uprawnienia obsługi maszyny samojezdnej do czyszczenia powierzchni poziomych a także zajęć w kuchence, tanecznych, autoprezentacji i wielu innych. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w szkolnym kole ekologiczno-wędkarskim biorąc udział w zajęciach wędkarskich w plenerze pod okiem wykwalifikowanego instruktora wędkarskiego.

Podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych zapewniamy pełną zrozumienia i miłą atmosferę.