Dobry start w rzemiośle

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 210 uczniów kształcenia zawodowego (min. 96 K) pow. kłodzkiego, świdnickiego i miasta Wrocławia oraz wzrost kompetencji 8 (min. 5K) nauczycieli praktycznej nauki zawodu, poprzez następujące działania:

  • staże zawodowe u pracodawców dla 196 uczniów, (min. 90% uczestników), w tym w branży RIS,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla 100 uczniów,
  • wycieczki zawodoznawcze dla 120 uczniów,
  • kursy przygotowujące do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla 100 uczniów,
  • studia podyplomowe dla 4 nauczycieli,
  • szkolenia, m.in. z TIK dla 8

Dodatkowo utworzona zostanie klasa patronacka w Zespole Szkół w Jaworze.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami, w tym z branży inteligentnych specjalizacji regionu. W działania zaangażowana będzie organizacja pozarządowa Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz instytucja rynku pracy Dolnośląska Izba Rzemieślnicza.

Uczniowie  naszego Ośrodka wezmą udział w stażach zawodowych , wycieczkach zawodoznawczych oraz zajęciach z doradztwa zawodowego. Łącznie udział weźmie 12 uczniów. Ponadto 2 nauczycieli zawodu będzie uczestniczyć w szkoleniu „Kalejdoskop kariery”. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w procesie dydaktycznym oraz metod pracy, wykorzystujących e-zasoby w doradztwie zawodowym.