Policealna Szkoła Masażu nr 18

Cykl kształcenia trwa 2 lata – 4 semestry

Do szkoły policealnej przyjmujemy młodzież niewidomą i słabowidzącą po ukończeniu szkoły średniej (a w przyszłości po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia). Posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Policealna Szkoła Masażu jest kierunkiem, który umożliwia zdobycie ciekawego zawodu, a dodatkowo daje możliwość zdania lub poprawienia wyników matury, oraz rozwoju pasji i zainteresowań.

Młodzież w naszym Ośrodku w IV semestrze ostatniego roku nauki zdaje egzamin praktyczny i teoretyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta o numerze kwalifikacji Z.01 i MS.01 – Świadczenie usług w zakresie masażu.

Uczniowie w semestrze IV mają możliwość przystąpienia do egzamin dojrzałości – matury lub poprawienia jej wyników. Każdy z etapów egzaminów jest dostosowany do możliwości wzrokowych zdających.

Kończąc naukę w Policealnej Szkole Masażu po zdaniu egzaminów uczeń uzyskuje:

 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technika masażysty o nr kwalifikacji Z.01 lub MS.01– Świadczenie usług w zakresie masażu.  Daje to wychowankowi możliwość podjęcia pracy w państwowych lub prywatnych jednostkach służby zdrowia, w klubach sportowych, SPA i innych gabinetach masażu.

Ponadto dzięki zdanej maturze absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na wybranych przez siebie wyższych uczelniach.

W czasie kształcenia w Policealnej Szkole Masażu uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem masażu:

 • klasycznego;
 • medycznego;
 • limfatycznego;
 • segmentarnego;
 • tensegracyjnego;
 • izometrycznego;
 • Shantali – (masaż dzieci);
 • sportowego;
 • kosmetyczno –pielęgnacyjnego;
 • gorącymi kamieniami;
 • bańką chińską;
 • relaksacyjnego;
 • masaży przyrządowych np. aquavibron, masaż kompresyjny i podwodny;
 • innych elementów masażu jak np. akupresura.

Bogato wyposażone sale do praktycznej nauki zawodu, umożliwiają uczniom oprócz wykonywania masażu, zaznajomienie się z nowoczesnym sprzętem do wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych firmy BTL.

Uczniowie podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawcy, stosują odpowiednie formy masażu. Umieją ocenić i dobrać skuteczne techniki masażu w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności. Przestrzegając norm, zasad i procedur obowiązujących w służbie zdrowia, potrafią dbać o estetykę i dobry klimat samodzielnego stanowiska pracy.

Liczne dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczne dają młodzieży możliwość wyrównania zaległości edukacyjnych i programowych oraz zdobycia nowych umiejętności (np. orientacji przestrzennej, samoobsługi, tańca i innych). Na każdym poziomie edukacyjnym możliwe jest wydłużenie etapu nauki.

Najistotniejszym atutem edukacji w naszym Ośrodku jest indywidualne podejście do każdego wychowanka, praca nad przywróceniem zaburzonych funkcji wzrokowych i prawidłowe wykształcenie kompensacji pozostałych zmysłów. Ustalany jest zakres, metod i form pracy, udzielania pomocy dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto dostosowuje się druk, czcionkę oraz pomoce optyczne i powiększalniki dla poszczególnych uczniów w oparciu o:

 • indywidualne możliwości wzrokowe;
 • wywiad i rozmowy uczniami,
 • rodzicami i opiekunami;
 • zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności;
 • opinie wychowawców klas i internatu;
 • opinie specjalistów (rehabilitanta wzroku, pedagoga,
 • psychologa, doradcy zawodowego).

Zajęcia sportowo-rekreacyjne przeprowadzane są w nowocześnie wyposażonych i dostosowanych salach edukacyjnych i obiektach sportowych (np. basen, sale sportowe, boisko). Ćwiczenia i treningi aktywizują, rozwijają, pozwalają przeżyć niezapomniane emocje związane ze startami w zawodach w Polsce i za granicą, uczą sportowej rywalizacji i walki fair play.

Najczęściej uprawianymi dyscyplinami w naszym Ośrodku są:

 • goalball,
 • showdown,
 • tenis dźwiękowy,
 • narciarstwo
 • pływanie.

W naszym Ośrodku od wielu lat prężnie działa zespół wokalny „ Do czasu”, który często występuje z ciekawym programem artystycznym podczas uroczystości szkolnych. Zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach i występach po za Ośrodkiem.

Uczniowie mogą realizować swoje pasje artystyczne poprzez udział w zespole teatralnym czy w warsztatach poetyckich, konkursach recytatorskich i plastycznych.

Obecnie w Ośrodku realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych jak: „ Tacy sami- Edukacja włączająca „ oraz „ Zintegrowani”, dzięki którym młodzież ma zapewniony wszechstronny rozwój, liczne wycieczki i stypendia.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mają okazję do ukończenia bezpłatnych kursów: masażu bambusami, bańką chińską, kosmetycznego twarzy, operatora wózka widłowego oraz kursu dającego uprawnienia obsługi maszyny samojezdnej do czyszczenia powierzchni poziomych a także zajęć w kuchence, tanecznych, autoprezentacji i wielu innych. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w szkolnym kole ekologiczno-wędkarskim biorąc udział w zajęciach wędkarskich w plenerze pod okiem wykwalifikowanego instruktora wędkarskiego.

Podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych zapewniamy pełną zrozumienia i miłą atmosferę.