Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu istnieje od 1947 roku.

W 1945 roku nauczyciele z Zakładu Dzieci Niewidomych we Lwowie, którzy przybyli jako repatrianci do Wrocławia, zorganizowali szkołę dla niewidomych w uzyskanych od ówczesnych władz oświatowych budynkach przy al.Kasztanowej 3a/5. Wyremontowali je, zgromadzili i zabezpieczyli pomoce naukowe z przedwojennej niemieckiej szkoły. Niektóre z tych pomocy służą niewidomym uczniom do dnia dzisiejszego.

Do niedawna Ośrodek mieścił się w trzech oddalonych od siebie budynkach. Baza Ośrodka w wysokim stopniu była zdekapitalizowana i wymagała ciągłych remontów i adaptacji. Stąd też w 1997 roku podjęto decyzję o budowie nowej siedziby Ośrodka przy ul.Kamiennogórskiej 16 we Wrocławiu. Pierwszy etap budowy został zakończony z dniem 1 września 2003 roku.

Do nowoczesnych, świetnie wyposażonych budynków przeniesione zostały: szkoła podstawowa, gimnazjum, internat dla tych szkół oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W lutym 2008 roku wraz z ukończeniem  drugiego etap rozbudowy na ul. Kamiennogórską przeniesione zostały szkoły ponadgimnazjalne oraz internat dla tych szkół. W ostatnim etapie rozbudowy Ośrodka wybudowano basen, sale gimnastyczne z zapleczem sanitarno–korekcyjnym oraz kompleks boisk sportowych. Obiekt posiada również salę konferencyjną, zaplecze gastronomiczne, tereny zabawowe, rekreacyjne, patio, parking przed budynkiem.

Nadrzędnym celem placówki jest stworzenie równych szans osobom z dysfunkcją wzroku, dlatego traktujemy uczniów indywidualnie i podmiotowo, starając się zapewnić im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju każdego z nich.

Dbamy o wysoką jakość edukacji, rewalidację i najwyższe standardy wychowawcze. Model absolwenta to osoba, mimo swojej dysfunkcji – samodzielna, gotowa do sprostania stojącym przed nią wyzwaniom życiowym, bez obaw włączająca się w pełnosprawne społeczeństwo.

Cel ten realizujemy wykorzystując potencjał intelektualny i doświadczenie kadry pedagogicznej, wysokie kwalifikacje pozostałych pracowników, współpracę z rodzicami oraz nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazę Ośrodka.

Struktura Ośrodka

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Szkoła Branżowa I i II Stopnia,
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr XXXII dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Technikum Specjalne Nr 17 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Szkoła Policealna Specjalna Nr 18 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Czym możemy się pochwalić

Niewątpliwymi atutami Ośrodka są:

 • wykwalifikowana kadra,
 • nowy kompleks budynków przystosowanych dla uczniów niewidomych oraz poruszających się na wózkach,
 • 2 nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku,
 • dobrze wyposażone gabinety rewalidacyjne,
 • sala do prowadzenia stymulacji wzroku,
 • zaplecze środków dydaktycznych,
 • specjalistyczne programy,
 • biblioteka brajlowska działająca jako centrum multimedialne o charakterze środowiskowym itp.