Branżowa Szkoła I stopnia

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych.

Do szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są uczniowie: niewidomi, słabowidzący oraz z niepełnosprawnością sprzężoną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Cykl kształcenia trwa:

 • 3 lata dla uczniów po gimnazjum.
 • 3 lata dla uczniów po szkole podstawowej.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia odbywa się egzamin zawodowy dla zawodu rękodzielnik wyrobów włókienniczych o nr klasyfikacji A.16 – Wytwarzanie konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych, przeprowadzany przez OKE na terenie szkoły.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą kontynuować naukę w naszym Ośrodku w:

 • Liceum ogólnokształcącym nr 32 Branżowej Szkole II stopnia.
 • Technikum Masażu nr 17

Po ukończeniu dwuletniej branżowej szkoły II stopnia absolwent może uzyskać tytuł Technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych o nr kwalifikacji - AU.18.

W czasie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności związane z wykonywaniem wyrobów włókienniczych różnymi technikami ręcznymi lub z wykorzystaniem maszyn i urządzeń obsługiwanych ręcznie.

Są to wyroby dekoracyjne:

 • tkaniny (kilimy, gobeliny, sumaki),
 • wyroby dziewiarskie i haftowane,
 • koronki szydełkowe i igłowe.

Włókiennicze wyroby rękodzielnicze mogą mieć charakter artystyczny lub użytkowy, cechuje je niepowtarzalność wzorów i wykonania.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia podejście do egzaminu maturalnego.

Absolwent tego kierunku może podejmować samodzielną działalność gospodarczą lub pracę w zakładach rzemieślniczych, muzealnych i konserwatorskich pracowniach tkanin, w pracowniach artystów plastyków. Kierunek jest idealny dla osób chcących pracować w spokojnej, miłej atmosferze rozwijać swoją kreatywność artystyczną i doskonalić zdolności manualne dostosowane do możliwości każdego ucznia.

Liczne dodatkowe zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczne dają młodzieży możliwość wyrównania zaległości edukacyjnych i programowych oraz zdobycia nowych umiejętności (np. orientacji przestrzennej, samoobsługi, tańca i innych). Na każdym poziomie edukacyjnym możliwe jest wydłużenie etapu nauki.

Najistotniejszym atutem edukacji w naszym Ośrodku jest indywidualne podejście do każdego wychowanka, praca nad przywróceniem zaburzonych funkcji wzrokowych i prawidłowe wykształcenie kompensacji pozostałych zmysłów. Ustalany jest zakres, metod i form pracy, udzielania pomocy dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto dostosowuje się druk, czcionkę oraz pomoce optyczne i powiększalniki dla poszczególnych uczniów w oparciu o:

 • indywidualne możliwości wzrokowe;
 • wywiad i rozmowy uczniami,
 • rodzicami i opiekunami;
 • zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności;
 • opinie wychowawców klas i internatu;
 • opinie specjalistów (rehabilitanta wzroku, pedagoga,
 • psychologa, doradcy zawodowego).

Zajęcia sportowo-rekreacyjne przeprowadzane są w nowocześnie wyposażonych i dostosowanych salach edukacyjnych i obiektach sportowych (np. basen, sale sportowe, boisko). Ćwiczenia i treningi aktywizują, rozwijają, pozwalają przeżyć niezapomniane emocje związane ze startami w zawodach w Polsce i za granicą, uczą sportowej rywalizacji i walki fair play.

Najczęściej uprawianymi dyscyplinami w naszym Ośrodku są:

 • goalball,
 • showdown,
 • tenis dźwiękowy,
 • narciarstwo
 • pływanie.

W naszym Ośrodku od wielu lat prężnie działa zespół wokalny „ Do czasu”, który często występuje z ciekawym programem artystycznym podczas uroczystości szkolnych. Zespół ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach i występach po za Ośrodkiem.

Uczniowie mogą realizować swoje pasje artystyczne poprzez udział w zespole teatralnym czy w warsztatach poetyckich, konkursach recytatorskich i plastycznych.

Obecnie w Ośrodku realizowane są projekty współfinansowane ze środków unijnych jak: „ Tacy sami- Edukacja włączająca „ oraz „ Zintegrowani”, dzięki którym młodzież ma zapewniony wszechstronny rozwój, liczne wycieczki i stypendia.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mają okazję do ukończenia bezpłatnych kursów: masażu bambusami, bańką chińską, kosmetycznego twarzy, operatora wózka widłowego oraz kursu dającego uprawnienia obsługi maszyny samojezdnej do czyszczenia powierzchni poziomych a także zajęć w kuchence, tanecznych, autoprezentacji i wielu innych. Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w szkolnym kole ekologiczno-wędkarskim biorąc udział w zajęciach wędkarskich w plenerze pod okiem wykwalifikowanego instruktora wędkarskiego.

Podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych zapewniamy pełną zrozumienia i miłą atmosferę.