Załączniki

Zał. 5. Klauzula - rekrutacja pracownikaZał. 5. Klauzula - rekrutacja pracownika

Zał. 5a. Klauzula - pracownik - nauczycielZał. 5a. Klauzula - pracownik - nauczyciel

Zał. 5b. Klauzula - pracownik samorządowyZał. 5b. Klauzula - pracownik samorządowy

Zał. 5c. Klauzula postępowanie administracyjneZał. 5c. Klauzula postępowanie administracyjne

Zał. 5d. Klauzula - PPKZał. 5d. Klauzula - PPK

Zał. 5e. Klauzula ZFŚSZał. 5e. Klauzula ZFŚS

Zał. 5fa. Klauzula - złożenie pisma (wersja skrócona)Zał. 5fa. Klauzula - złożenie pisma (wersja skrócona)

Zał. 5g. Klauzula - korespondencja elektronicznaZał. 5g. Klauzula - korespondencja elektroniczna

Zał. 5h. Klauzula - przyjęcie ucznia do placówkiZał. 5h. Klauzula - przyjęcie ucznia do placówki

Zał. 5i. Klauzula - bibliotekaZał. 5i. Klauzula - biblioteka

Zał. 5k. Klauzula - umowaZał. 5k. Klauzula - umowa

Zał. 5l. Klauzula - strona wwwZał. 5l. Klauzula - strona www

Zał. 5ł. Klauzula - dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicyZał. 5ł. Klauzula - dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Zał. 5m. Klauzula - opiekun wycieczkiZał. 5m. Klauzula - opiekun wycieczki

Zał. 5n. Klauzula - praca społecznie użytecznaZał. 5n. Klauzula - praca społecznie użyteczna

Zał. 5p. Klauzula -praktykantZał. 5p. Klauzula -praktykant

Zał. 5q. Klauzula - zamówienia publiczneZał. 5q. Klauzula - zamówienia publiczne

Zał. 5r. Klauzula - umowa najmuZał. 5r. Klauzula - umowa najmu

Zał. 10a. Klauzula - monitoring - załącznik nr 2 do regulaminu monitoringuZał. 10a. Klauzula - monitoring - załącznik nr 2 do regulaminu monitoringu