Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami  im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
tel: (71) 349 56 30 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana można się kontaktować z inspektorem ochrony danych (Kamila Maciejewska) pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, wysłania zaproszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.


5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.


6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).


7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W przypadku:
• nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;
• odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.

Załączniki

Zał. 5. Klauzula - rekrutacja pracownikaZał. 5. Klauzula - rekrutacja pracownika

Zał. 5a. Klauzula - pracownik - nauczycielZał. 5a. Klauzula - pracownik - nauczyciel

Zał. 5b. Klauzula - pracownik samorządowyZał. 5b. Klauzula - pracownik samorządowy

Zał. 5c. Klauzula postępowanie administracyjneZał. 5c. Klauzula postępowanie administracyjne

Zał. 5d. Klauzula - PPKZał. 5d. Klauzula - PPK

Zał. 5e. Klauzula ZFŚSZał. 5e. Klauzula ZFŚS

Zał. 5g. Klauzula - korespondencja elektronicznaZał. 5g. Klauzula - korespondencja elektroniczna

Zał. 5h. Klauzula - przyjęcie ucznia do placówkiZał. 5h. Klauzula - przyjęcie ucznia do placówki

Zał. 5k. Klauzula - umowaZał. 5k. Klauzula - umowa

Zał. 5l. Klauzula - strona wwwZał. 5l. Klauzula - strona www

Zał. 5p. Klauzula -praktykantZał. 5p. Klauzula -praktykant

Zał. 5q. Klauzula - zamówienia publiczneZał. 5q. Klauzula - zamówienia publiczne

Zał. 5r. Klauzula - umowa najmuZał. 5r. Klauzula - umowa najmu