Nagrody dla czytelników - zakładki do książek z głową Einsteina

Sprzęt zakupiony w ramach programu #Laboratoriaprzyszłości jest wykorzystywany w codziennej pracy na zajęciach. Korzystają z niego  uczniowie ze wszystkich klas. Pracownia druku 3D tworzy projekty i drukuje pomoce, pamiątki, nagrody. Robot Photon pomaga w nauce. Klocki, sprzęt laboratoryjny czy inne środki STEM są wykorzystywane na różnych lekcjach.  Narzędzia te uatrakcyjniają zajęcia, pomagają uczniom zrozumieć zachodzące zjawiska, uczą logicznego myślenia, obserwacji i wyciągania wniosków.

Galeria zdjęć >>>#Laboratoriaprzyszlosci 2023/2024 – podsumowanie II półrocza<<<