Dzień otwarty w DSOSW nr 13, 20 maja 2022, w godzinach 8.00-15.00