Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Tym razem, z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pani Agnieszka Szubert wraz z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowali film, upamiętniający wydarzenia sprzed 2000 lat. Jeszcze w atmosferze radości i nadziei płynącej z pustego grobu oraz miłości, którą daje zmartwychwstały Pan, zapraszamy na film.