Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

UWAGA!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021

Szkoła Podstawowa  nr 122    godz. 1000, spotkania w klasach z wychowawcami.

Wykaz gabinetów będzie zamieszczony na drzwiach wejściowych Ośrodka.

  

Uczniowie klas I-IV oraz Oddziału „ O” mogą wejść na teren szkoły razem z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczniowie klas V-VIII wchodzą na teren szkoły samodzielnie, z wyjątkiem uczniów nowo przyjętych oraz z nauczania indywidualnego, którzy też wchodzą pod opieką rodzica. 

 

  

W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych godzina 9.00 w klasach.

Wykaz sal oraz nazwisk wychowawców znajduje się na tablicy ogłoszeń obok 

sekretariatu szkoły oraz na drzwiach auli.

O godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie dyrektora i kierownika internatu  z rodzicami nowoprzyjętych uczniów w auli. Obecność obowiązkowa!!!

Proszę zachować reżim sanitarny zgodnie z obowiązującym prawem.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny.