Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2021 został ogłoszony rokiem Konstytucji 3 Maja. 230 lat temu, 3 maja 1791 roku w Warszawie, Sejm Wielki uchwalił akt prawny o fundamentalnym dla państwa znaczeniu - Konstytucję 3 Maja.

Targana sporami wewnętrznymi, sparaliżowana przez liberum veto i samowolę magnatów, pozbawiona armii, Rzeczpospolita powoli stawała się marionetką w rękach zaborczych sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Jedynym ratunkiem dla istnienia i umocnienia państwa były radykalne reformy ustrojowe. Rozumiała to grupa patriotów skupionych w stronnictwie patriotycznym, konieczność tę widział także król Stanisław August Poniatowski. Wynikiem ich dążeń było dzieło 3 maja, którym w pełni zasłużyli ”…na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń”.

Tegoroczne świętowanie, z konieczności, przeniosło się do chmury. Pod wspólnym hasłem działań projektowych „3 MAJ się KONSTYTUCJI” klasy 4-8 szkoły podstawowej otrzymały propozycje zadań, które miały przybliżyć czasy i bohaterów tamtych wydarzeń. Klasa 4, 5 i 6 zaprosiła nas na obiady czwartkowe u króla Stasia prezentując mądre bajki biskupa Ignacego Krasickiego np. "Kruk i lis" w wykonaniu Wiktorii albo mini teatrzyk  "Wilczki" według pomysłu Nikoli. Klasa 7 wykonała, za pomocą narzędzi TIK, okolicznościową gazetkę o Konstytucji 3 Maja pod tytułem „Kuryer Seymowy” . Znalazł się w niej  wywiad z marszałkiem Sejmu Wielkiego Stanisławem Małachowskim a nawet prognoza pogody dla Warszawy na dzień 3 maja 1791 r. Uczniowie klasy 8 przygotowali prezentację dla młodszych kolegów zawierającą vademecum po trudnej materii pojęć konstytucyjnych.  Nietypowa forma uczczenia Konstytucji wyzwoliła w uczniach kreatywność i pozwoliła w zróżnicowanej formie podkreślić doniosłość i wagę tego drugiego na świecie dokumentu.

Na koniec propozycja: kto pierwszy odgadnie szyfr z tytułu i poda kryjące się za nim zdanie, otrzyma nagrodę-niespodziankę. Ułatwieniem będą pojawiające się w tekście linki. Wszyscy mogą też sprawdzić swoją wiedzę o Konstytucji 3 Maja i rozwiązać quiz. Powodzenia!