ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 >>> Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum

W poniedziałek , 31.08. br.  będzie otwarty Internat dla  uczniów Szkoły Podstawowej od godz. 15.00. Stołówka w tym dniu nie będzie czynna, dlatego proszę zapewnić dzieciom prowiant. Na teren Ośrodka mogą wejść tylko osoby zdrowe, zabezpieczone  maseczką lub przyłbicą zakrywającą usta i nos, mogą poruszać się w wyznaczonych strefach, z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m. Przy wejściu należy zdezynfekować ręce, korzystając z dozownika płynu. Uczniowie będą mieli dokonywany pomiar temperatury ciała.

W związku z panującą pandemią, rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1 września 2020 roku, odbędzie się w formie spotkań z wychowawcami w klasach, począwszy od godz. 10.00. Na spotkaniach w klasach będzie przekazany m.in. plan lekcji, sprawy wychowawcze i inne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny. Z rodzicem przychodzą dzieci Oddziału Przedszkolnego, nowi uczniowie, uczniowie realizujący nauczanie indywidualne oraz z klas specjalnych: Oddziału PS1 i PS2. Po spotkaniach w klasach, Internat będzie czynny od godz. 12.00.

Harmonogram spotkań:

 • Oddział Przedszkolny „0”, wychowawca p. D. Kuriata (gabinet edukacji wczesnoszkolnej, parter) – godz. 10.00
 • Klasa I/II, wychowawca p. E. Duda-Czyżowicz (gabinet edukacji wczesnoszkolnej, parter) - godz. 10.00
 • Klasa III, wychowawca p. D. Przewłocka (gabinet edukacji wczesnoszkolnej, parter) - godz. 10.00
 • Klasa IV, wychowawca p. M. Cekiera (gabinet matematyczny, parter) -  godz. 10.10
 • Klasa V/VI B, wychowawca p. M. Lipińska (gabinet j. angielskiego, I piętro) – godz. 10.10 (bez rodzica)
 • Klasa VI A, wychowawca p. M. Boszkiewicz (gabinet j. polskiego, parter) godz. 10.10 (bez rodzica)
 • Klasa VII, wychowawca p. R. Burzyńska,( gabinet historii, parter) – godz. 10.20  (bez rodzica)
 • Klasa VIII, wychowawca p. K. Chorodeńska  (gabinet matematyczny, I piętro) – godz. 10.20. (bez rodzica)
 • Oddział PS1 wychowawca p. A. Głowacka  (gabinet w internacie) – godz. 10.00
 • Oddział PS2 wychowawca p. G. Kisiel (gabinet w internacie) – godz. 10.00

Sprawy różne w sekretariacie, administracji, stołówce, u Dyrektora SP itp.  należy załatwiać jeżeli jest to konieczne, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zaleca się kontakt telefoniczny, przez pocztę mailową lub dziennik elektroniczny.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji roku szkolnego 2020/2021 >>> Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum

W dniu 31 sierpnia  INTERNAT czynny będzie od godziny 15.00. W tym dniu uczniowie nie mają zapewnionych posiłków przez szkołę. Przyjeżdżający muszą być zdrowi, będą mieli mierzoną temperaturę oraz powinni przemieszczać się w maseczkach.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 uczniowie przychodzą do szkoły według następującego schematu:

 • Klasy IL, IILP, IILG, IIIL  godz. 9.00
 • Klasy IT,IITP, IITG, IIIT,IVT godz. 9.10
 • Klasy IK, IIKP, IIKG, IIIK godz.9.20
 • Kasy IR, IM, IIM, IIIM godz.9.30
 • Klasy IPL, IIPL  godz. 9 40
 • Klasy ISPP, IISPP, IIISPP godz.9.50.


Lista z numerami klas  oraz wychowawcami  będzie znajdowała się na drzwiach wejściowych do Ośrodka oraz w internatach.

Spotkania uczniów odbywają się w klasach. NIE MA OGÓLNEGO SPOTKANIA W  AULI !

Rodzice nowych uczniów proszeni są na spotkanie z Dyrektorem i Kierownikiem Internatu do auli o godzinie 9.15. Proszę zachować wszelkie zasady dystansu społecznego oraz posiadać maseczki. Pozostali rodzice nie wchodzą na teren Ośrodka. Jeśli ktoś z rodziców musi załatwić pilną sprawę w sekretariacie, księgowości itp., proszony jest o zachowanie odstępów i poruszanie się po Ośrodku w maseczce. Część spraw uczniowie mogą załatwić w trakcie kolejnych dni.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie przebywają w szkole do godziny 12.00. Następnie przechodzą do internatów. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu przebiegu nauki w szkole w czasie pandemii przekazane będą zarówno uczniom jak i rodzicom w trakcie spotkań z dyrekcją i wychowawcami.

Wszelkie dokumenty (kalendarze roku szkolnego, plany lekcji, regulaminy, wykazy podręczników)  związane z rokiem szkolnym 2020/2021 znajdują się w dziale "Dokumenty do pobrania"