Nauczanie zdalne w SP

Zgodnie z decyzją Pana Dyrektora Roberta Warchalewskiego od 4 listopada 2021 do 11 listopada 2021 w szkole podstawowej oraz zespole wczesnego wspomagania rozwoju zostaje wprowadzone nauczanie zdalne.