Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju od dnia 9 XI 2020r. pracuje w trybie mieszanym. Sposób pracy i terminy spotkań proszę uzgadniać z terapeutami.
                                                                         
Koordynator
Jolanta Cieśla
506 075 241